Outsourcing

Project­leiders met als missie de klant­tevredenheid verhogen

Medewerkers die klantgericht handelen zijn van onschatbare waarde. Wij hebben de experts ter beschikking om projecten te ondersteunen en teams te begeleiden.

Een VOLT expert bij u op bedrijf

U heeft een project opgezet met als doel de klanttevredenheid te verbeteren en wil dit uit handen geven. U hoeft hier niet langer zelf tijd aan te spenderen of expertise op te bouwen. Onze experts hebben het in hun vingers en nemen het graag van u over.

Projectleiders

Projectleiders staan u bij om op een volwaardige wijze projecten te implementeren eigen aan klantgerichtheid. U heeft bepaald welke de projecten zijn die intern dienen opgenomen te worden om de klanttevredenheid te doen toenemen. Onze projectleider zal op een methodische onderbouwde wijze deze projecten managen en opvolgen tot de gewenste resultaten bekomen zijn.

Welomschreven functies

Voor welbepaalde functies brengt VOLT de geschikte kandidaten aan. Dit zijn functies met een hoge impact op de gepercipieerde klantgerichtheid. Functies die operationeel snel aan te leren zijn maar waarbij de complexiteit terug te brengen is tot de juiste competenties in klantgerichtheid. Onthaalmedewerkers, klantendienst medewerkers en klachtendienst medewerkers.

Onze werkwijze

1.  Strategisch assessment

We luisteren naar u. U vertelt ons hoe u werkt, hoe uw procedures en systemen in elkaar zitten en welke noden u heeft. Wij nemen dit mee en leggen de basis voor uw nieuwe collega in dit strategisch assessment.

2.  Selectie

We kruisen uw noden met onze database. Als klanttevredenheidsspecialisten hebben we een uitgebreide selectie van top-performers. Op basis van onze verzamelde data vinden we de perfecte fit.

3.  Opleiding

Uw nieuwe medewerker wordt door ons opgeleid in functie van uw strategische noden en zijn project. Vervolgens voorziet u samen met ons een interne basisopleiding over uw huidige procedures en systemen.

4.  Partnership

Onze specialisten ondersteunen u voor tijdelijke opdrachten van maximaal 6 maanden. We bepalen op voorhand de periode en budget in functie van uw strategische noden.

5.  Opvolging

Gedurende de opdracht volgen we de performantie op, binnen het kader van de vastgelegde strategische objectieven.

Kom te weten wat de VOLT experts kunnen betekenen

Wij hebben de experts ter beschikking om projecten te ondersteunen en teams te begeleiden. U hoeft hier niet langer zelf tijd aan te spenderen of expertise op te bouwen. Onze experts hebben het in hun vingers en nemen het graag van u over.

Pin It on Pinterest