Volt » Consulting » Implementatie Strategie

Durven kiezen, durven investeren, durven ver­beteren

Strategische klantgerichtheid heeft enkel zin als er concrete acties gedefinieerd zijn. Aan de hand van een slimme methodologie vanuit diverse databronnen ondersteunen we in het bepalen van de juiste acties en het opvolgen van de projectplannen.

Implementeren van acties tot zicht­bare effecten

Een implementatie strategie bepaalt welke acties tot resultaat leiden en hoe deze in projectplannen worden uitgewerkt. Deze acties hebben betrekking op processen, systemen, structuren en competenties binnen een bedrijf. Het startpunt van een sterke implementatie ligt steeds in het samenbrengen van diverse databronnen en inzichten, als fundering van de uiteindelijke projectplannen.

Verbinden van databronnen

Op basis van bestaande data of door het uitvoeren van onderzoek toetsen we in welke mate het huidig operationeel kader voeldoet. De engagementen die klanten mogen verwachten worden gemeten naar de realiteit. We brengen verschillende databronnen samen om dit in kaart te brengen.

Bepalen van acties

Op basis van de databronnen worden verschillende beslissingen genomen. Samen met het management maken we een overzichtelijk en pragmatische actieplan dat mits goede opvolging succes verzekert.

Opvolging van projectplannen

Het opgestelde actieplan wordt op een gestructureerde en onderbouwde wijze opgevolgd. Onze methodologie garandeert concrete resultaten en meetbare vooruitgang.

Nice to meet you!

Klaar voor de volgende stap?

Pin It on Pinterest